LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Op onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslist door de in Nederland bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

LEVERING

Orders met een netto orderbedrag vanaf € 750,00 worden franco huis geleverd binnen de Benelux. Bij orders met een netto orderbedrag lager dan € 750,00 of bij verzending buiten de Benelux zullen verzendkosten op factuur worden berekend.

PRIJZEN

BRUTO exclusief BTW. Voor exportlanden vrij van BTW, mits in bezit van BTW-nummer.

RECLAMATIE

- Reclamaties dienen te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum;

RETOURZENDING

- Bij retour- c.q. omruilzendingen als gevolg van foutieve bestelling uwerzijds zal op het creditbedrag 15% retour-/behandelingkosten in mindering worden gebracht, mits deze niet gebruikt zijn geweest en in originele verpakking nog zitten!
Bij uitzonderlijke uitzondering indien gebruikt kan het zijn dat BPT bepaald deze te retourneren minus 25% inruilkosten van productaanschafwaarde;

- Producten welke retour gezonden worden, dienen franco, onbeschadigd en in originele verpakking te worden geretourneerd, voorzien van een reclamatie formulier en kopie factuur waarop de producten zijn geleverd;

- Speciaal bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

VERZENDING

Indien enkele artikelen van een franco order nadrukkelijk op uw verzoek separaat moeten worden vooruitgestuurd, zal dit worden behandeld als deelorder en zijn daarop de bovengenoemde leveringsvoorwaarden van toepassing.

OPMERKING

Prijs-, model-, gewicht- en maatwijziging voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving en aansprakelijkheid onzerzijds.

Winkelwagen
Scroll naar boven